Студентски традиции (12 снимки)

студент традиция
Това не е конкурс за най насапунисан или снимки на нов клип.
Това е такава студентска традиция на най-стария шотландски университет St Andrews. Така тук посрещат първокурсниците ;))


студент традиция

студент традиция

студент традиция

студент традиция

студент традиция

студент традиция

студент традиция

студент традиция

студент традиция

студент традиция

студент традиция
… и за какво ли е всичко това?!?