Строителни идиотизми (17 pics:)


  • http://ivanatora.info Ivan

    Някои от тия са в ‘WTF’ стил :)