Стопкадър #22

Снимки в точния момент

Секунда по-късно и снимката нямаше да е същата. Насладете се на следващата подборка от снимки в точния момент! :)

Снимки в точния момент

Снимки в точния момент

Снимки в точния момент

Снимки в точния момент

Снимки в точния момент

Снимки в точния момент

Снимки в точния момент

Снимки в точния момент

Снимки в точния момент

Снимки в точния момент

Снимки в точния момент

Снимки в точния момент

Снимки в точния момент

Снимки в точния момент

Всички подборки на снимки направени в точния момент.