Стокооборот за 8 минути…

eyebg.com pic
Още в далечната 1933 година в Лос–Анджелес е бил открит принципно нов супермаркет. Процеса на извършване на покупките се е различавал от обикновената ни обиколка в магазина: клиентите са сядали на спезиални столове и пред тях са започвали да се местят стоките, разположени на движещи се рафтове. Рафтовете са били съединени в затворена лента с дължина около 50 метра. Времето на завъртане на един пълен цикъл е било 8 минути.