Среща с булдозер

eyebg.com kartinka

А Вие какво бихте направили, ако срещнете така Булдозер ???

eyebg.com kartinka