Спукан балон с вода, а се получи…

интересна картинка
Залепнах към екрана…