Сложна операция на мозъка

интересна картинка
Сложна операция на мозъка извършват тези двамата, които са виснали така от хеликоптера)))