Следа

ток, следа
Следа от паднал върху мократа трева високоволтов кабел. Добре, че някой не е бил наоколо.