Секрета на щастието…

eyebg.com pic

…все още не е разкрит ;-)

The secret of happiness is the secret.