Фантастическият свят на човешкото тяло

Човешкото тяло под микроскоп

Увеличено изображение на вируса „blebbing“ вътре в човешкото тяло.

Аниматори от студиото XVIVO в Хартфорд, САЩ, са увеличи някои части на човешкото тяло 10 милиона пъти… И открили фантастичен свят!

Човешкото тяло под микроскоп

Микроскопичен вирус, който е способен да се размножава вътре в бактериите.

Човешкото тяло под микроскоп

Мултипотентни стволови клетки, които отговарят за производството на всички кръвни клетки. Намират се в стволовите клетки на мозъка.

Човешкото тяло под микроскоп

Микроскопични косъмчета във вътрешното ухо.

Човешкото тяло под микроскоп

Белтъкът кинезин, който е способен да се движи по цялата клетка. Участва в много клетъчни процеси – от делене на клетките до предаване на определени вещества вътре в клетката.

Човешкото тяло под микроскоп

Перицитите се намират около кръвоносните съдове и регулират кръвотока в капилярите.

Човешкото тяло под микроскоп

Тази снимка показва микроскопическия процес вътре в митохондриите в клетките.

Човешкото тяло под микроскоп