Сапун от YEDUO

eyebg.com kartinka

Сапун във формата на компютърна мишка.
Сапун във формата на джойстик не беше забелязан.