Рижата хищница

Вероятно много от Вас мислят, че катеричките се хранят с ягоди, орехи, семена, гъби. Но със същата лекота те могат да си хапнат и неголеми птички.