Рентген на устата (1фото и 2 гифки)

ренген
А какво прави Вашия език, когато . . .? Вижте в продължението.

. . . говорите:
ренген
. . . се прозявате:
ренген