Разграбване (8 фото)

eyebg.com pic
Владивосток, Русия.
По рано сваляха гумите и чистачките. Сега не издребняват така.

eyebg.com pic

eyebg.com pic

eyebg.com pic

eyebg.com pic

eyebg.com pic

eyebg.com pic

eyebg.com pic