Първият ХАРЛИ

eyebg.com pic

По тази препратка има още 14 фотографии на еволюцията на знаменития Harley–Davidson (eng.)