Просто 18 спещи хора

сън
Това не са само 18 спещи хора, а това са хора, достигнали висините на древната техника сън-фу. ;-)

сън

сън

сън

сън

сън

сън

сън

сън

сън

сън

сън

сън

сън

сън

сън

сън

Извън класацията

сън

сън