Пример за работа в екип


Огромен труд е трябвало, за да се постигне това. Изглежда просто, с краката потропаха, с ръцете попляскаха, но това изглежда като чудо. А ако затвориш очи, то може да почустваш и истински дъжд въру себе си. Още един пример на работа в екип! Браво!