По водата като по релси

интересна картинка
Отлична фотография, но тази работа е опасна.