Потоп в Киев

eyebg.com pic
А вчера в Киев е имало истински потоп. ФОТООЧЕРК за това чудо.(рус.)