Пийваше си, на никого не пречеше и…(8 pics)

Вървеше си човечеца, никого не закачаше. Пийваше си бирица – наслаждение. А покрай него полицаи (техни) минаваха, и … вижте какво се случи в продължението. Други подобни изпълнения.