Паркиране


Утро. Канадски „Офисен Планктон“ пристига на работа. Времеви отрязък 1час 40 минути.