Паметник на неизвестния летописец (нотариус)

eyebg.com pic
Това е само един паметник на неизвестния летописец/нотариус, който се намира в Будапеща, Унгария. Тук е малко по-голямо фото, а пък с лицето на Анонима може да се запознаете по тази препратка.

А през това време, в Залцбург. . . Съвсем без лице е останал. Но това е съвсем друга история.