Откъде е солта в солницата (6 pics + 2)

И така, откъде се е взела солта в солницата, ами ето от къде –

И още две снимки от други солници –