ОК google, покажи нещо странно (18 снимки)

Google Street View снимки

За своите непълни 8 години съществуване на камерите на Google Street View, позволяващи да се изучава online панорамни изгледи на много улици по света, видеоустройствата са записали много кадри и ситуации, че да не се споделят с Вас е просто неприлично.

Фотографиите не са много ясни, и не е възможно да се разбере къде точно са направени, но затова пък всяка една от тези снимки е по своему странна и задаваща множество въпроси история.

Камерите на Google Street View правят тези фотопанорами от около два и половина метра височина.

Google Street View снимки

Google Street View снимки

Google Street View снимки

Google Street View снимки

Google Street View снимки

Google Street View снимки

Google Street View снимки

Google Street View снимки

Google Street View снимки

Google Street View снимки

Google Street View снимки

Google Street View снимки

Google Street View снимки

Google Street View снимки

Google Street View снимки

Google Street View снимки

Google Street View снимки