Ох, уцелих, прости Господи!

господ вярващи
…и по-голямо изображение.
господ вярващи

господ вярващи

господ вярващи

господ вярващи

господ вярващи

господ вярващи