Обама е в опасност

eyebg.com pic
Обама е в опасност!!! Чък Норис иска неговото свидетелство за раждане (ПЪРВОИЗТОЧНИКА).
Страшно ми става, като си помисля, какво го чака Обама в случай на неподчинение. . . ;–)