Няма на света такива думи

интересна картинка
Няма на света такива думи, с които да се опише силата на този кино – герой!