Неочаквани фотографии

eyebg.com pic
Ние често мислим за фотографията като реалистичен начин да изобразим реалността, но има случаи, когато фотографиите показват обкръжаващата ни действителност по един много необикновен начин. Един от тези случаи – станалия в последно време популярен tilt–shif при който изображенията се получават практически неразличими от качествено изпълнена миниатюра. Този ефект се достига за сметка на това, че се фотографира от значителна височина и голям апертурен ъгъл към сцената.
В последния брой на списание Smashing Magazin публикуваха голямо количество великолепни фотографии, изпълнени по тази технология. Там още има и много препратки към други сайтове, има и няколко видеофилмчета, илюстриращи процеса на заснемането tilt–shift.