Неизпълнима задача?

Толкова малък, но и той задачи си поставя, и ги изпълнява…