На разходка по водата

Немския художник Arnd Drossel, пътешестващ в стоманена топка.

Сега я е оборудвал и за водни разходки.