НАЧАЛОТО


И поне някой в този крещящ футболен ден да си спомни, че днес настъпи 22 юни