Момбай след атаката

eyebg.com pic

Раздела на сайта boston.com с име „The Big Picture“, който много обичам заради качествените изображения е публикувал фотографии от горещата точка на последните дни – Момбай.

Момент от историята, преизпълнен с ужас, ненавист и неопределеност, фотографите, според мен, са показали просто великолепно.