Мама се връща у дома…

eyebg.com pic

Просто момент от живота – мама се връща у дома и носи храна.