Малки животинки…

Мustela nivalis е най-малкото животно от всички хищници. То има тънко, удължено и удивително гъвкаво тяло с къса опашка без черен край.

Mustela erminea в общи линии е подобен на Mustrela Nivalis, но е по-голям и се отличава с черен край на опашката си..