Лунна илюзия

Лунна илюзия – това е оптическа илюзия, когато Луната, наблюдавана близко до хоризонта, ни се струва по-голяма от Луната, когато я наблюдаваме високо в небето.

Такъв интересен ефект може да наблюдаваме днес вечерта.