Лапо-обувки

eyebg.com pic
Ако с такива лапо-обувки решите да минете нелегално границата, то за Вас ще изпратят бомбардировъчна авиация!!!

eyebg.com pic

eyebg.com pic

eyebg.com pic