Кой е следващия??? (3 снимки)

eyebg.com pic
WHO NEXT даже с минимален английски, мисля, че ще се разбере, че се превежда „Кой е следващия?“.
Шофьора наистина се забавлява. . . На мен ми хареса!!! А на Вас?

eyebg.com pic

eyebg.com pic