Ковач…

Посветено на офисните работници, „Почуствайте разликата“ така да кажа…(rus)