Кмета на Варна пристигна в Одеса

eyebg.com pic
Това са два кмета. Едуард Гурвиц, кмет на Одеса, и Кирил Йорданов, кмет на Варна (град – побратим на Одеса).
Кмета на Варна пристигна в Одеса на мотор, съпроводен от 14 байкери (той самия е президент на българската секция на Международния клуб «Eurobiker»).

Кирил Йорданов е станал байкер за да може по-лесно да решава тези проблеми, които възникват у него като кмет с байкерите. „Те ми казаха, че аз не съм от един от тях, затова и не ги разбирам, – е заявил Кирил Йорданов на одеските журналисти. – Аз станах един от тях, но винаги, когато те не са прави, възниква едно недоразбиране между нас“.
По време на това пътуване кмета Йорданов и свитата му планират да пресекат Румъния, Украйна, Финландия, Швеция и Дания.