Капка вода (видео)


…заснета с високоскоростна камера с 2000 fps (кадъра в секунда).
Водата е най-удивителното вещество на нашата планета Земя. А как ли са записали звука??? Явно е някакъв насочен микрофон (и той високоскоростен).