Интересно магазинче

интересно магазинче
Построено е от стари контейнери и се смята за най-високата сграда, направена от контейнери. Яко!

интересно магазинче

интересно магазинче

интересно магазинче

интересно магазинче

интересно магазинче