Инаугурацията, вид отгоре

eyebg.com pic
Вчерашна снимка от спътник на Вашингтон…

970×2108.