Има и такива ситуации в спорта…

eyebg.com kartinka

В продължението има и по-интересни…
eyebg.com kartinka

eyebg.com kartinka
eyebg.com kartinka
eyebg.com kartinka

eyebg.com kartinka

eyebg.com kartinka

eyebg.com kartinka

eyebg.com kartinka

eyebg.com kartinka

eyebg.com kartinka

eyebg.com kartinka

eyebg.com kartinka