Имате ли малко сол???

Показан е случай, когато не музиката са настройвали по ритъма на движенията, а ударите са били в ритъма на музиката. Мисля, че там точно Satisfaction се е слушало на max ;-)