Излитането на една калинка

eyebg.com pic
Излитането на една калинка-малинка (снимано с високо-скоростна видеокамера).