Извънземното изкушение на св. Антоний

eyebg.com kartinka

Photoshop-конкурс, посветен на присъствието на неземните форми на живот на класически платна (много на-та станаха :D )