За сглобяване Ви се дават три часа!!!

eyebg.com pic
За сглобяване Ви се дават три часа . . . и един ключ!!!