За работата


Срещат се два чистача.
Единия дълго гледа другия и казва:
— Нещо ми е много познато във Вас…
а втория отговаря:
— …А Вие в коя банка работихте?