За киното… и графиката

null
Преплитайки два вида изкуство – киното и графиката – понякога могат да се родят удивителни неща.
Както в този случай, когато на Вашето внимание представям 50 великолепни киноафиши.