За бельото – благодаря! ( 4 снимки )

eyebg.com pic
Опасно е да пристигнеш на местоживеенето на маймуни с багажник, пълен с бельо. Маймуните могат всичко това да изземат в своя полза.

eyebg.com pic

eyebg.com pic

eyebg.com pic